Ιδανικές Γραμμές

Γιάννης Λασηθιωτάκης

23 Νοεμβρίου 2018 - 26 Ιανουαρίου 2019

Δελτίο τύπου pdf icon

1
Μίσος, 160x120cm, πλαστικό και λάδι σε καμβά, 2017
2
Μίσος ή αγάπη,160x135cm, πλαστικό σε καμβά, 2018
3
Η μαύρη γραμμή, 210x180cm, πλαστικό σε καμβά, 2016
4
Ο δρόμος προς την ελευθερία, 200x150cm, λάδι σε καμβά, 2017
5
Απουσία – Απώλεια, 185x135cm, λάδι σε καμβά, 2017