Κορμός γιούκα και γκαζόν - Κατερίνα Ζαφειροπούλου

Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος / Τέχνη της Μνήμης και της Μνημόνευσης

Διάρκεια  Έκθεσης: 17 Μαΐου 2022 – 28 Φεβρουαρίου 2023
Επιμέλεια: Βίκτωρ Κοέν

H ομαδική έκθεση «Τέχνη της Μνήμης και της Μνημόνευσης» που παρουσιάζεται στο Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος (ΕΜΕ), συνδυάζει δέκα αρχαίες επιγραφές με ισάριθμα έργα σύγχρονης τέχνης. Επιχειρεί μια νέα ανάγνωση του αρχαιολογικού υλικού, μια πρώτη προσπάθεια επικοινωνίας με τα συγκεκριμένα κατάλοιπα ενός κόσμου που δεν υπάρχει πια, που συνήθως κείτονται αποκομμένα από το ιστορικό και φυσικό τους συγκείμενο.

Η έκθεση πραγματοποιείται σε συνεργασία και συνδιοργάνωση τoυ Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος και του Επιγραφικού Μουσείου και με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και των Υπηρεσιών του, ενώ υλοποιείται με την χρηματοδότηση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, από πόρους του Ελληνογερμανικού Ταμείου για το Μέλλον.

Την έκθεση συνοδεύει δίγλωσσος κατάλογος